#زلزله

posts and images

امروزه از کاشت #آرماتور به عنوان راهکاری در جهت تقویت #سازه_بتنی  و یا الحاق قسمت جدید استفاده می شود. اما باید به این نکته توجه داشت که چسب مصرفی و روش کاشت تاثیر چشمگیری در عملکرد #میلگرد کاشته شده خواهد داشت. برای مثال عدم رعایت فاصله کافی از لبه بتن و کاشت متعامد میلگرد (تصویر اول) موجب تخریب بتن شده است. در تصاویر دوم و سوم عدم جایابی مناسب ارماتورهای موجود در مقطع، موجب برخورد #مته با ارماتور شده و اپراتور مجبور به تغییر موقعیت کاشت شده است.

#civil #structure #design #hilti
#سازه #عمران #زلزله #بتن #ساختمان #دیوار_برشی #گودبرداری #سازه_نگهبان #محاسبات #سازه_بتنی #نظارت

امروزه از کاشت  #آرماتور به عنوان راهکاری در جهت تقویت  #سازه_بتنی و یا الحاق قسمت جدید استفاده می شود. اما باید به این نکته توجه داشت که چسب مصرفی و روش کاشت تاثیر چشمگیری در عملکرد  #میلگرد کاشته شده خواهد داشت. برای مثال عدم رعایت فاصله کافی از لبه بتن و کاشت متعامد میلگرد (تصویر اول) موجب تخریب بتن شده است. در تصاویر دوم و سوم عدم جایابی مناسب ارماتورهای موجود در مقطع، موجب برخورد  #مته با ارماتور شده و اپراتور مجبور به تغییر موقعیت کاشت شده است.  #civil  #structure  #design  #hilti  #سازه  #عمران  #زلزله  #بتن  #ساختمان  #دیوار_برشی  #گودبرداری  #سازه_نگهبان  #محاسبات  #سازه_بتنی  #نظارت

سوال ١٥
سوالات متداول در مورد زلزله، اینجانب آرش بخشی پور صداپشته به عنوان یک دانشجو و علاقمند به زلزله وظیفه خود دانستم تا با تهیه یک فایل شامل 40 سوال متداول در مورد زلزله که همراه با جواب است، کمکی به افزایش اطلاعات عمومی مردم در ارتباط با موضوع زلزله کنم. البته کلیه اطلاعات توسط اساتید به نام و از سایت پژوهشگاه زلزله برداشته شده است. (بنده فقط به صورت یک مجموعه گردآوری کردم)
به امید روزی که خبر زلزله باعث ترس و نگرانی مردم نشود. هرچقدر امروز اطلاعات و شناختمون رو نسبت به زلزله بیشتر کنیم، فردا آسیب کمتری از آن خواهیم دید.
کلیه سوالها به همراه جواب از سایت پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
 برداشته شده است.
آدرس سایت پژوهشگاه :  www.iiees.ac.ir
آرش بخشی پور صداپشته
دانشجوی دکتری مهندسی عمران – مهندسی زلزله
عضو کوچکی از جامعه مهندسی زلزله
#زلزله #سوالات_زلزله #پژوهشگاه_بين_المللي_زلزله_شناسي_و_مهندسي_زلزله 
#آرش_بخشى_پور_صداپشته

سوال ١٥ سوالات متداول در مورد زلزله، اینجانب آرش بخشی پور صداپشته به عنوان یک دانشجو و علاقمند به زلزله وظیفه خود دانستم تا با تهیه یک فایل شامل 40 سوال متداول در مورد زلزله که همراه با جواب است، کمکی به افزایش اطلاعات عمومی مردم در ارتباط با موضوع زلزله کنم. البته کلیه اطلاعات توسط اساتید به نام و از سایت پژوهشگاه زلزله برداشته شده است. (بنده فقط به صورت یک مجموعه گردآوری کردم) به امید روزی که خبر زلزله باعث ترس و نگرانی مردم نشود. هرچقدر امروز اطلاعات و شناختمون رو نسبت به زلزله بیشتر کنیم، فردا آسیب کمتری از آن خواهیم دید. کلیه سوالها به همراه جواب از سایت پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله برداشته شده است. آدرس سایت پژوهشگاه : www.iiees.ac.ir آرش بخشی پور صداپشته دانشجوی دکتری مهندسی عمران – مهندسی زلزله عضو کوچکی از جامعه مهندسی زلزله  #زلزله  #سوالات_زلزله  #پژوهشگاه_بين_المللي_زلزله_شناسي_و_مهندسي_زلزله  #آرش_بخشى_پور_صداپشته

سوال ١٤
سوالات متداول در مورد زلزله، اینجانب آرش بخشی پور صداپشته به عنوان یک دانشجو و علاقمند به زلزله وظیفه خود دانستم تا با تهیه یک فایل شامل 40 سوال متداول در مورد زلزله که همراه با جواب است، کمکی به افزایش اطلاعات عمومی مردم در ارتباط با موضوع زلزله کنم. البته کلیه اطلاعات توسط اساتید به نام و از سایت پژوهشگاه زلزله برداشته شده است. (بنده فقط به صورت یک مجموعه گردآوری کردم)
به امید روزی که خبر زلزله باعث ترس و نگرانی مردم نشود. هرچقدر امروز اطلاعات و شناختمون رو نسبت به زلزله بیشتر کنیم، فردا آسیب کمتری از آن خواهیم دید.
کلیه سوالها به همراه جواب از سایت پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
 برداشته شده است.
آدرس سایت پژوهشگاه :  www.iiees.ac.ir
آرش بخشی پور صداپشته
دانشجوی دکتری مهندسی عمران – مهندسی زلزله
عضو کوچکی از جامعه مهندسی زلزله
#زلزله #سوالات_زلزله #پژوهشگاه_بين_المللي_زلزله_شناسي_و_مهندسي_زلزله 
#آرش_بخشى_پور_صداپشته

سوال ١٤ سوالات متداول در مورد زلزله، اینجانب آرش بخشی پور صداپشته به عنوان یک دانشجو و علاقمند به زلزله وظیفه خود دانستم تا با تهیه یک فایل شامل 40 سوال متداول در مورد زلزله که همراه با جواب است، کمکی به افزایش اطلاعات عمومی مردم در ارتباط با موضوع زلزله کنم. البته کلیه اطلاعات توسط اساتید به نام و از سایت پژوهشگاه زلزله برداشته شده است. (بنده فقط به صورت یک مجموعه گردآوری کردم) به امید روزی که خبر زلزله باعث ترس و نگرانی مردم نشود. هرچقدر امروز اطلاعات و شناختمون رو نسبت به زلزله بیشتر کنیم، فردا آسیب کمتری از آن خواهیم دید. کلیه سوالها به همراه جواب از سایت پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله برداشته شده است. آدرس سایت پژوهشگاه : www.iiees.ac.ir آرش بخشی پور صداپشته دانشجوی دکتری مهندسی عمران – مهندسی زلزله عضو کوچکی از جامعه مهندسی زلزله  #زلزله  #سوالات_زلزله  #پژوهشگاه_بين_المللي_زلزله_شناسي_و_مهندسي_زلزله  #آرش_بخشى_پور_صداپشته

سوال ١٣
سوالات متداول در مورد زلزله، اینجانب آرش بخشی پور صداپشته به عنوان یک دانشجو و علاقمند به زلزله وظیفه خود دانستم تا با تهیه یک فایل شامل 40 سوال متداول در مورد زلزله که همراه با جواب است، کمکی به افزایش اطلاعات عمومی مردم در ارتباط با موضوع زلزله کنم. البته کلیه اطلاعات توسط اساتید به نام و از سایت پژوهشگاه زلزله برداشته شده است. (بنده فقط به صورت یک مجموعه گردآوری کردم)
به امید روزی که خبر زلزله باعث ترس و نگرانی مردم نشود. هرچقدر امروز اطلاعات و شناختمون رو نسبت به زلزله بیشتر کنیم، فردا آسیب کمتری از آن خواهیم دید.
کلیه سوالها به همراه جواب از سایت پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
 برداشته شده است.
آدرس سایت پژوهشگاه :  www.iiees.ac.ir
آرش بخشی پور صداپشته
دانشجوی دکتری مهندسی عمران – مهندسی زلزله
عضو کوچکی از جامعه مهندسی زلزله
#زلزله #سوالات_زلزله #پژوهشگاه_بين_المللي_زلزله_شناسي_و_مهندسي_زلزله 
#آرش_بخشى_پور_صداپشته

سوال ١٣ سوالات متداول در مورد زلزله، اینجانب آرش بخشی پور صداپشته به عنوان یک دانشجو و علاقمند به زلزله وظیفه خود دانستم تا با تهیه یک فایل شامل 40 سوال متداول در مورد زلزله که همراه با جواب است، کمکی به افزایش اطلاعات عمومی مردم در ارتباط با موضوع زلزله کنم. البته کلیه اطلاعات توسط اساتید به نام و از سایت پژوهشگاه زلزله برداشته شده است. (بنده فقط به صورت یک مجموعه گردآوری کردم) به امید روزی که خبر زلزله باعث ترس و نگرانی مردم نشود. هرچقدر امروز اطلاعات و شناختمون رو نسبت به زلزله بیشتر کنیم، فردا آسیب کمتری از آن خواهیم دید. کلیه سوالها به همراه جواب از سایت پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله برداشته شده است. آدرس سایت پژوهشگاه : www.iiees.ac.ir آرش بخشی پور صداپشته دانشجوی دکتری مهندسی عمران – مهندسی زلزله عضو کوچکی از جامعه مهندسی زلزله  #زلزله  #سوالات_زلزله  #پژوهشگاه_بين_المللي_زلزله_شناسي_و_مهندسي_زلزله  #آرش_بخشى_پور_صداپشته

Another use of rebar 😂
استفاده بهتر از میلگرد 😂
Follow us on LinkedIn for job opportunity ( link on bio) 
@ctcivil.ir
Mention engineers 👷🏻‍♀️👷🏻‍♂️ .
بفرست برای مهندس ها
.......................................................
#engineer #engineering #building  #technology #construction  #Science #construction_management #concrete #steelstructure  #بتن  #عمران #تکنولوژی_بتن #مهندس  #سازه #زلزله #jobs #constructionmanagement  #beton
#civilengineer #civilengineering #architecture #business #rebar #ctcivil

Another use of rebar 😂 استفاده بهتر از میلگرد 😂 Follow us on LinkedIn for job opportunity ( link on bio) @ctcivil.ir Mention engineers 👷🏻‍♀️👷🏻‍♂️ . بفرست برای مهندس ها .......................................................  #engineer  #engineering  #building   #technology  #construction   #Science  #construction_management  #concrete  #steelstructure   #بتن   #عمران  #تکنولوژی_بتن  #مهندس   #سازه  #زلزله  #jobs  #constructionmanagement   #beton  #civilengineer  #civilengineering  #architecture  #business  #rebar  #ctcivil

.
.
عجب چیزی اختراع کردند😍!
.
.  ببینید در بلاد غرب چه ارزشی برای جان انسان قائلند! شک ندارم همین اختراع به تنهایی سالانه هزاران نفر را از مرگ نجات خواهد داد! دیگر هیچ انسانی در آتش سوزی و زلزله و بلاهای دیگر نخواهد مُرد!
.
#نجات
#حادثه
#حوادث
#انسان
#آتش_سوزی
#زلزله
#اندیمشکی
#تهران
#مشهد
#لر
#لری
#بختیاری 
#قوم_لر
#خوزستان
#اندیمشک
#دزفول
#اهواز
#شوش
#الوار_گرمسیری
#رادیواندیمشک
#رادیو_اندیمشک
#khuzestan
#ahvaz
#andimeshk
#radioandimeshk
#radio_andimeshk
#lor #lori

. . عجب چیزی اختراع کردند😍! . . ببینید در بلاد غرب چه ارزشی برای جان انسان قائلند! شک ندارم همین اختراع به تنهایی سالانه هزاران نفر را از مرگ نجات خواهد داد! دیگر هیچ انسانی در آتش سوزی و زلزله و بلاهای دیگر نخواهد مُرد! .  #نجات  #حادثه  #حوادث  #انسان  #آتش_سوزی  #زلزله  #اندیمشکی  #تهران  #مشهد  #لر  #لری  #بختیاری  #قوم_لر  #خوزستان  #اندیمشک  #دزفول  #اهواز  #شوش  #الوار_گرمسیری  #رادیواندیمشک  #رادیو_اندیمشک  #khuzestan  #ahvaz  #andimeshk  #radioandimeshk  #radio_andimeshk  #lor  #lori

#روز_جهانی_خیریه
امروز پنجم سپتامبر و چهاردهم شهریور هر سال روز جهانی خیریه نامگذاری شده است.
شما می توانید علاوه بر تمام کارهای خوب و انسانی که هر روز انجام میدهید با همین موبایلتون هم در ابعاد جهانی مهربان باشید. 
برای این منظور برنامه های زیادی وجود دارد که به شما کمک میکند مهربانتر باشید.
یکی از بهترین آنها free rice یا برنج مجانی می باشد به این ترتیب که شما با نصب این برنامه هم میتوانید انگلیسی تمرین کنید و یاد بگیرید و هم با انجام هر تمرین درست ده عدد برنج طی یک ساز و کار جهانی و بواسطه سازمان جهانی غذا و دارو به کاهش گرسنگی کمک کنید.
یادتون نره تو بلایای طبیعی از جمله در کشور خودمون و یا در کشورهای جنگ زده و هر جا که دولت ها مردم رو فراموش میکنند و باعث ایجاد گرسنگی میگردند و یا به هر دلیلی کنترل از دست دولت ها خارج میگردد همین سازمان وارد عمل میشود.
تصور کنید زمانی که شما ۵۰۰۰ تمرین درست انجام دادید و اگر هر ۲۵ گرم برنج معادل ۱۰۰۰ عدد برنج باشد شما ۱ کیلو برنج کمک کرده اید و اگر در اشل جهانی ۱۰۰۰۰۰۰۰ نفر این کارو انجام دهند ۱۰۰۰۰ هزار تن برنج جمع آوری شده است.
البته اسپانسرهای این برنامه معادل ارزش برنج جمع آوری شده را به برنامه جهانی غذا پرداخت میکند و صرفا همه عایدی صرف فقط برنج نمیگردد و یک سبد غذایی کاملرا ارائه میکند.سبد غذایی طبق تعریف برنامه جهانی غذا حاوی طیف کامل مواد مغذی مورد نیاز یک انسان در طول ۲۴ ساعت است.
شما میتوانید چنین برنامه هایی رو هم در کامپیوتر و هم در گوشی موبایل خود با اهداف مختلف داشته باشید و ضمن استفاده روزمره به اهداف سازمان خیریه طراح آن هم کمک کنید.
#روز_جهانی_خیریه #گرسنگی #سازمان_جهانی_غذا_و_دارو #بهداشت #درمان #پزشک #پزشکی #انسانیت #ایران #آفریقا #فقر #انگلیسی #آموزش_انگلیسی #کرمانشاه #لرستان #زلزله #سیل #بهمن #بم #جنگ_تحمیلی #آمریکا#برنامه_جهانی_غذا#محک

 #روز_جهانی_خیریه امروز پنجم سپتامبر و چهاردهم شهریور هر سال روز جهانی خیریه نامگذاری شده است. شما می توانید علاوه بر تمام کارهای خوب و انسانی که هر روز انجام میدهید با همین موبایلتون هم در ابعاد جهانی مهربان باشید. برای این منظور برنامه های زیادی وجود دارد که به شما کمک میکند مهربانتر باشید. یکی از بهترین آنها free rice یا برنج مجانی می باشد به این ترتیب که شما با نصب این برنامه هم میتوانید انگلیسی تمرین کنید و یاد بگیرید و هم با انجام هر تمرین درست ده عدد برنج طی یک ساز و کار جهانی و بواسطه سازمان جهانی غذا و دارو به کاهش گرسنگی کمک کنید. یادتون نره تو بلایای طبیعی از جمله در کشور خودمون و یا در کشورهای جنگ زده و هر جا که دولت ها مردم رو فراموش میکنند و باعث ایجاد گرسنگی میگردند و یا به هر دلیلی کنترل از دست دولت ها خارج میگردد همین سازمان وارد عمل میشود. تصور کنید زمانی که شما ۵۰۰۰ تمرین درست انجام دادید و اگر هر ۲۵ گرم برنج معادل ۱۰۰۰ عدد برنج باشد شما ۱ کیلو برنج کمک کرده اید و اگر در اشل جهانی ۱۰۰۰۰۰۰۰ نفر این کارو انجام دهند ۱۰۰۰۰ هزار تن برنج جمع آوری شده است. البته اسپانسرهای این برنامه معادل ارزش برنج جمع آوری شده را به برنامه جهانی غذا پرداخت میکند و صرفا همه عایدی صرف فقط برنج نمیگردد و یک سبد غذایی کاملرا ارائه میکند.سبد غذایی طبق تعریف برنامه جهانی غذا حاوی طیف کامل مواد مغذی مورد نیاز یک انسان در طول ۲۴ ساعت است. شما میتوانید چنین برنامه هایی رو هم در کامپیوتر و هم در گوشی موبایل خود با اهداف مختلف داشته باشید و ضمن استفاده روزمره به اهداف سازمان خیریه طراح آن هم کمک کنید.  #روز_جهانی_خیریه  #گرسنگی  #سازمان_جهانی_غذا_و_دارو  #بهداشت  #درمان  #پزشک  #پزشکی  #انسانیت  #ایران  #آفریقا  #فقر  #انگلیسی  #آموزش_انگلیسی  #کرمانشاه  #لرستان  #زلزله  #سیل  #بهمن  #بم  #جنگ_تحمیلی  #آمریکا #برنامه_جهانی_غذا #محک

©InsDear | Best Instagram online viewer
About - Privacy Policy - Terms of Service - FAQ
This site uses the Instagram API but is not endorsed or certified by Instagram. All Instagram™ logos and trademarks displayed on this applicatioin are property of Instagram.